Home Vision

Onze visie


AirBock Invest heeft een zeer ruime ervaring en expertise opgebouwd in de herbestemming van gebouwen en projectgronden. Een gebouw moet uitstraling hebben, in de omgeving passen, en deel uit maken van de eigenheid van de gebruiker of de bewoner. Er wordt gestreefd naar een tijdloze, karaktervolle architectuur.

Degelijkheid, soberheid en klasse zijn de leidmotieven van onze architecten voor het ontwerpen van nieuwe projecten. Woonkwaliteit is nu belangrijk, maar onze projecten moeten binnen 20, 30 zelfs binnen 40 jaar nog dezelfde woonkwaliteit kunnen bieden, dit zowel voor de huidige bewoners als voor de toekomstige bewoners.

AirBock Appartment design Ghent 2015

AirBock Appartment design Ghent 2015

Kwalitatief bouwen en beheren
Kleinschaligheid
Transparantie
Zekerheid
Professionele opvolging
Aanspreekbaarheid
Energie vriendelijk


Kwalitatief bouwen en beheren
Kwaliteit vormt het uitgangspunt gedurende elke fase van het project proces, dit betekent oa een bewuste keuze voor een locatie met toekomst, enkel te werken met hoogwaardige materialen, een feilloze afwerking en een persoonlijke opvolging.


Kleinschaligheid
AirBock Invest is groot in kleinschalige projecten, waarbij wij ons specialiseren op de regio’s Oost- en West-Vlaanderen. Kleinschaligheid betekent dat AirBock Invest zelf altijd actief betrokken is bij of in het projectproces.

De woonwensen van de bewoners vormen de bouwstenen voor onze projecten. Kwaliteit betekent selectief zijn, grootschalige massaconcepten zijn niet aan ons besteed.


Transparantie
Onze klanten worden zeer nauw betrokken bij elke fase van het bouwproces, vanaf de creatieve ontwikkeling tot en met de finale realisatie.


Zekerheid
Dankzij onze transparantie kunnen wij ook onze langetermijnvisie naar alle betrokken partijen realiseren; Dit doen we door op elk moment van het project transparantie, vertrouwen en kwaliteit te garanderen. Dit is een vaste waarde van onze onderneming.


Professionele opvolging
Duidelijke meetstaten, vaste prijzen en vaste afspraken over de uitvoering en de duur van de werken vormen de basis van elk project. Onze specialisten zijn zeer ervaren op het vlak van projectontwikkeling en bouwen, dit zowel op het vlak van research als de finale uitwerking.


Aanspreekbaarheid
Eén projectleider en aanspreekpartner loodst je doorgeen het volledige bouw proces, vanaf de voorbereiding tot aan de oplevering, deze zorgt steeds voor het nodige advies gedurende het hele project: vanaf het eerste gesprek tot en met de oplevering.


Energie vriendelijk
AirBock Invest streeft naar de laatste technieken en materialen voor energievriendelijk te bouwen conform de nieuwste regelgevingen.

Translate »